80. rocznica objawień na Siekierkach

80. rocznica objawień na Siekierkach

Już 3 maja w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców w Warszawie na Siekierkach odbędzie się odpust parafialny połączony z obchodami 80. rocznicy objawień Władysławie Papis, które miały tam miejsce w czasie II wojny światowej. 

Głównym uroczystością odpustowym będzie przewodniczył bp Piotr Jarecki, a kaznodzieją podczas tego dnia będzie o. Ireneusz Wybraniak OSPPE. 

Wieczorem 3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 1943 roku, a więc w czasie wojny, dwunastoletnia Władzia Fronczak wróciła do domu od pobliskiego krzyża, przy którym zbierali się wierni na majówkę, by śpiewać Litanię Loretańską i pieśni maryjne. Patrząc przez okno, podziwiała rozciągający się na brzegu Wilanówki sad pełen kwitnących drzew. Raz jeszcze, jak przy krzyżu, modliła się w intencji dwóch chłopców: żydowskiego, który uciekł z Getta i tu u ludzi znalazł gościnę oraz umysłowo chorego mieszkańca Siekierek. Po tej modlitwie, na tle kwitnącej wiśni zobaczyła świetlistą Postać podobną do Matki Bożej malowanej na obrazach. 

Tak 80 lat temu rozpoczęły się objawienia, które trwały do 1949 r. Więcej o objawieniach i historii Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży można przeczytać na stronie parafii: sanktuarium.pijarzy.pl.

MK