Odpust na Siekierkach

Odpust na Siekierkach

3 maja 2023 r. społeczność parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców w Warszawie na Siekierkach przeżywała uroczystość odpustową, która była połączona z 80. rocznicą objawień w tym miejscu, które miały swój początek w trakcie II wojny światowej.  

W uroczystościach wzięło udział wielu kapłanów diecezjalnych, zakonników oraz ludzi gromadzących się przy sanktuarium, czczących Nauczycielkę Młodzieży. Sumie odpustowej przewodniczył bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy warszawski, który wygłosił podczas Eucharystii kazanie. Mszę Świętą koncelebrowali również licznie zgromadzeni pijarzy, w tym o. Prowincjał Mateusz Pindelski i wieloletni kustosz sanktuarium o. Jan Taff.  

O oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbał zespół parafialny "Con Forza".  Tego dnia podczas Mszy Świętych kazania głosił o. Ireneusz Wybraniak OSPPE.

MK