Czytelnictwo 2.0 w Łowiczu

Czytelnictwo 2.0 w Łowiczu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to największy w Polsce program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany jednocześnie do bibliotek, jak i do czytelników. 

Pijarskie szkoły w Łowiczu już trzykrotnie były beneficjentami poprzednich edycji konkursu, dzięki czemu szkolna biblioteka zakupiła książki za łączną kwotę ponad 30 000 złotych.

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, uatrakcyjnianie księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz wzmocnienie potencjału i roli biblioteki. Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym

W tym roku  kolejny wniosek przygotowany przez nauczycieli-bibliotekarzy został pozytywnie oceniony przez wojewodę i otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 12 000 złotych — opowiada Dorota Krawczyk, bibliotekarka. — Wkład własny szkoły to 3 000 zł, łącznie mamy do wydania 15 000 złotych. Za tę kwotę kupimy nowości czytelnicze, nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w konkursach promujących czytelnictwo oraz komputer do  biblioteki szkolnej.

Cały czas nauczyciele starają się przyciągać uczniów do biblioteki, dbają o to, aby księgozbiór był atrakcyjny i coraz bogatszy. Organizują akcje, konkursy, imprezy czytelnicze. — W codziennej pracy z uczniami przyświeca nam zdanie Wisławy Szymborskiej „Czytanie to najpiękniejsza  zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”  mówi dalej Dorota Krawczyk. — Udział w programie umożliwi zakup wielu atrakcyjnych pozycji, przyciągnie do biblioteki nowych czytelników, pomoże kształtować dobre nawyki spędzania wolnego czasu, przełoży się na rozwój i kompetencje naszych uczniów — podkreśla bibliotekarka.

Już od września 2024 bibliotekarze zapraszają uczniów do biblioteki szkolnej po nowe książki oraz do udziału w projektach i akcjach towarzyszących programowi.

JC