REO w Łowiczu

REO w Łowiczu

27 kwietnia 2023 r. zakończyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO), które trwały kilka tygodni . Poprowadził je o. Andrzej Lisiak ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym KANA.

W sumie w REO uczestniczyło ponad 40 osób, w tym wielu rodziców uczniów Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu. Jak relacjonuje o. Andrzej, był to czas wielkiej modlitwy, odnowy i radości w Duchu Świętym. Rekolekcje zakończyły się wspólną modlitwą o odrodzenie w Duch Świętym. Uczestnicy zostali zaproszeni do odnalezienia i kontynuowania swojej formacji w wybranej wspólnocie. 

JC