Święcenia prezbiteratu

Święcenia prezbiteratu

 To powołanie, do którego jesteś posłany, właśnie się teraz realizuje — mówił bp Szymon Stułkowski w trakcie liturgii, podczas której dk. Tomasz Świtała od Miłosierdzia Bożego przyjął święcenia. Uroczystość miała miejsce w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w  Poznaniu 20 maja 2023 r.

Biskup płocki przywołał słowa psalmu: "Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy jego ludem, owcami Jego pastwiska" (Psalm 100, 3). — On zawsze się o nas troszczy, jak o swoja własność mówił dalej bp Stułkowski. Pan Jezus mówi nam w Ewangelii, co zrobić, żeby by wielkim w wymiarze wiary — mamy stać się sługami. Jezus przyszedł, aby służyć i dać okup za wielu, za zbawienie świata. Biskup przypomniał, że wszystko, czego jesteśmy dzisiaj świadkami zaczęło się na chrzcie, kiedy rodzice Tomasza przynieśli go do kościoła i prosili o chrzest dla niego. Wtedy otrzymał najwyższą godność  godność dziecka Bożego.  Na chrzcie zapala się świeczkę od paschału. — Paschał przypomina zmartwychwstałego Jezusa, paschał się spala. Świeczka też się spala  zwrócił się do diakona bp Stułkowski. — Takie ma być twoje życie — spalać się dla Boga i ludzi. Dziękujemy za Tomasza, za rodziców, za wiarę, którą otrzymał, że go powołałeś. Dziękujemy, że podzieliłeś się tym duchem, który jest we wspólnocie pijarów i prosimy Cię, żeby Tomasz dzielił się tym duchem z innymi, do których jest posłany i żeby spalał się w miłości, do tych, do których jest posłany — zakończył celebrans. 

W uroczystości wzięli udział Generał Zakonu Pijarów o. Pedro Aguado, o. Prowincjał Mateusz Pindelski oraz współbracia z naszych placówek w całej Polsce. 

W tym dniu modlili się za dk. Tomasza i razem z nim rodzina, bliscy i przyjaciele, których spotkał na swojej drodze odczytując swoje powołanie, rozeznając je i wypełniając przez lata formacji w Zakonie Pijarów. Neoprezbiter podkreślał w swoich podziękowaniach, jak wielki wpływ na jego powołanie miała społeczność, w której mógł się wychowywać i ludzie, którzy wprowadzali go w tajemnice życia konsekrowanego. 

O. Generał w swoich słowach skierowanych do o. Tomasza tak mówił:   Sekret kapłana to przeżywać każdą Eucharystię tak samo. Życzę ci, żebyś właśnie tak samo przeżywał każdą z nich, jak będziesz przeżywał tę pierwszą. O. Pedro skierował również słowa do wszystkich współbraci pijarów:  — Żyjemy we wspólnocie, pracujemy we wspólnocie. Towarzyszcie Tomkowi, waszym świadectwem, modlitwą, bliskością. Myślę, że to jest to, czego od was oczekuje. To wielka radość być tutaj z Tomkiem, bo Bóg pozwolił mu być kapłanem dla nas wszystkich, dla zakonu. Módlcie się za ten dar, który otrzymał, bo jest on dużo większy niż on sam, dlatego módlcie się za niego zakończył o. Generał.

MK