Otwarcie ekopracowni w Łowiczu

Otwarcie ekopracowni w Łowiczu

W Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju powstała nowa pracownia, która wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwalające na wykonywanie projektów i eksperymentów z zakresu edukacji przyrodniczej.

Wyposażenie udało się pozyskać w ramach projektu ,,Z nową ekopracownią, bliżej do ekowiedzy”, który napisały nauczycielka geografii Katarzyna Wojciechowska oraz nauczycielka biologii Agnieszka Maciągowska. Nowa pracownia to między innymi wyspy badawcze, monitor multimedialny, tablica interaktywna, szafy do prezentacji skał, lab disc do pomiaru jakości powietrza, próbki gleb, mapy interaktywne oraz fototapety z lokalnym motywem.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała pomysłodawczyni pracowni pani Katarzyna Wojciechowska wraz z Dyrektorem Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu i Ojcem Andrzejem Lisiakiem, który także dokonał poświęcenia sali.

Specjalnie na tę okazję uczniowie przygotowali przedstawienie pod tytułem ,,Anioł i naukowiec” mówiące o biblijnym i naukowym powstaniu świata, prezentując przy tym nowe pomoce dydaktyczne  opowiada Katarzyna Wojciechowska, nauczycielka biologii. Był między innymi wybuch wulkanu, dzieje ziemi prezentowane na tablicy stratygraficznej.

Następnie ekolodzy szkolni poinformowali zebranych o drastycznych statystykach dotyczących zanieczyszczeń wód, gleby, wycinki lasów. Uczniowie zaprezentowali także stroje ekologiczne zaprojektowane z własnej inicjatywy. Były to stroje na co dzień, do kina, na deszczowe dni, propozycja dla Ojców Pijarów oraz dla nowego króla Wielkiej Brytanii.

— W tym dniu w szkole odbył się też happening pt. ,,Współczesny Raj”, którego celem było uświadomienie uczniom, w jaki sposób nasz konsumpcjonizm niszczy planetę opowiada dalej nauczycielka biologii. Jesteśmy przekonani, że ekopracowania przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i odpowiedzialnych postaw za obecny i przyszły stan  środowiska, ułatwi pracę nauczycielom oraz uaktywni młodzież w podejmowaniu działań proekologicznych.

Nowa i w pełni wyposażona pracownia w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu powstała dzięki funduszom pozyskanym w ramach  konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pod nazwą ,,Nasze Ekologiczne Pracownie”  WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt zadania wyniósł 60 000,00 zł, natomiast dofinansowanie z WFOŚiGW opiewa na kwotę 54 142,00 zł.  

MK