Msza prymicyjna o. Tomasza

Msza prymicyjna o. Tomasza

21 maja 2023 r. o. Tomasz Świtała odprawił Mszę Świętą prymicyjną w swojej rodzinnej parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Poznaniu. W Eucharystii wzięli udział licznie zgromadzeni parafianie, którzy chcieli towarzyszyć neoprezbiterowi w tym ważnym dniu. 

Przy parafii znajduje się też klasztor Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, które licznie towarzyszyły modlitwą o. Tomaszowi, a przed laty były świadkami głębszego poznawania wiary i powołania. 

Kazanie do zgromadzonych wiernych i samego neoprezbitera wygłosił o. Piotr Różański, który przywołał obraz gór, które pojawiają się w Piśmie Świętym. — Jezus zawsze, kiedy chciał uczniów czegoś nauczyć, zabierał ich na górę — mówił o. Piotr. Każda z gór symbolizowała inny etap życia i działalności Jezusa. Każdą z nich można odnieść do naszego życia. — Góra Tabor to twoja decyzja, którą Kościół potwierdził zgadzając się na twoje śluby i święcenia, Tomaszu — objaśniał kaznodzieja.  Góra Błogosławieństw to nic innego jak słuchanie i zdobywanie wiedzy. Góra Oliwna to modlitwa. Kalwaria — jeszcze przed tobą. W dzisiejszej Ewangelii Jezus jeszcze raz zabiera uczniów na górę i mówi im, że nie pozostawi ich sierotami. To są słowa też do ciebie, Tomaszu. Te słowa będą ci potrzebne i konieczne, kiedy będziesz przeżywał zawiedzenie wspólnotą, parafianami, sobą - nie zostawię was sierotami. Daję ci władzę święceń, nie zostawię cię samego. Każdy z nas może odkryć te góry w swoim życiu, ale Chrystus mówi nam dzisiaj, nie jesteśmy sami, Bóg działa, żyje, nikt nie poczuje się sierotą. Bądź z nim, a on będzie z tobą, a wtedy nawet kiedy będzie to góra Kalwaria, to będzie z tobą moc zmartwychwstania — zakończył o. Piotr. 

O. Tomasz na końcu Eucharystii podziękował wspólnocie parafialnej, która przyjęła jego powołanie, które miało w tym miejscu swój początek przed laty. Msza Święta zakończyła się indywidualnym błogosławieństwem dla kapłanów, osób konsekrowanych, braci kleryków, a także wszystkich wiernych. 

Życzymy o. Tomaszowi wielu łask Bożych w pełnieniu posługi kapłańskiej!

MK