Jubileusz 25 lat kapłaństwa

Jubileusz 25 lat kapłaństwa

W niedzielę 14 maja 2023 r. w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach o. Robert Kalbarczyk i o. Piotr Górka przeżywali swój jubileusz 25 lat w kapłaństwie. W Eucharystii uczestniczył o. Prowincjał Mateusz Pindelski, a także o. Tadeusz Suślik, były formator jubilatów. 

Obaj kapłani przed laty posługiwali w cieplickiej parafii, więc wybór miejsca nie był przypadkowy. W uroczystości wzięli również udział współbracia z Warszawy, Poznania, Krakowa, Rzeszowa i Bolesławca, a także ks. Maciej Wesołowski, proboszcz parafii pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu. Przyjechała również pięcioosobowa reprezentacja parafian z Strażnic. 

O. Prowincjał przywiózł jubilatom specjalne papieskie błogosławieństwo. Kazanie natomiast wygłosił o. Tadeusz Suślik, kustosz Sanktuarium na Siekierkach. Przed laty był on formatorem i wyższym przełożónym współbraci. 

Parafianie z Cieplic podziękowali i wyrazili swoją pamięć i wdzięczność za posługę o. Roberta i o. Piotra przez te 25 lat kapłaństwa. Na koniec liturgii jubilaci udzielili uroczystego błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym, którzy otrzymali pamiątkowe obrazki.   

Dzisiaj o. Robert jest przełożonym wspólnoty pijarskiej w czeskich Strażnicach na Morawach, a o. Piotr jest wikariuszem w parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu. Ojcowie przyjęli święcenia 16 maja 1998 r.

MK