Odpust w Hutkach

Odpust w Hutkach

14 lipca 2023 r. w Hutkach przeżywano uroczystość odpustową św. Kamila, założyciela Kamilianów. 

Po Eucharystii odpustowej wszyscy mieszkańcy ośrodka zgromadzili się, by razem świętować przy wspólnym grillu. Brat Wiesław rozprowadzał również obrazki św. Kamila, które wykonała córka jednego z pracowników Kamiliańskiego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego w Hutkach. 

MK