Urodziny w Hutkach

Urodziny w Hutkach

Na początku sierpnia w Kamiliańskim Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Hutkach mieszkańcy obchodzili niecodzienną uroczystość o. Andrzej IM obchodził 70 urodziny.

Tego dnia została odprawiona specjalna Msza Święta w gronie Wspólnoty Kamilianów. Diecezję sosnowiecką reprezentował ks. Krzysztof  jego przyjaciel. Zgromadziła się także liczna rodzina dostojnego jubilata.

W podziękowaniach o. Andrzej podziękował także naszemu zakonowi. Przedstawił sylwetkę św. Józefa Kalasancjusza i ks. Stanisława Konarskiego oraz podziękował br. Wiesławowi SP za przeczytanie I czytania.

MK