Konna pielgrzymka

Konna pielgrzymka

30 sierpnia 2023 r. odbyła się konna pielgrzymka z Łowicza, a dokładnie z Otolic do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych i Matki Pięknej Miłości w Domaniewicach. 

Organizatorami pielgrzymki było Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne Karino z Otolic i Ojcowie Pijarzy z Łowicza. W pielgrzymce wzięło udział 7 osób, w większości to młodzież, które łącznie pokonali trasę 35 km. Termin nawiązał do rozpoczynającej się w tym dniu nowenny przed świętem Narodzenia NMP, kiedy to w Domaniewicach odbywają się główne uroczystości.

Trochę nas zmoczyło, jadąc do Sanktuarium, jednak było to nic, w stosunku do tego, jaka ulewa przeszła tego dnia w Warszawie relacjonuje jeden z uczestników. Na miejscu pielgrzymi zostali miło przyjęci przez ks. Bartka, wikarego parafii. Po Mszy Świętej i poczęstunku pielgrzymki wrócili konno z powrotem. 

MK