40. rocznica ślubów uroczystych

40. rocznica ślubów uroczystych

W niedzielę 3 września 2023 r. w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych br. Marian Babiec świętował 40. rocznicę złożenia ślubów uroczystych. Składał je 4 kwietnia 1983 r. Eucharystii przewodniczył o. Prowincjał Mateusz Pindelski. 

W uroczystości licznie udział wzięli parafianie, najbliższa rodzina jubilata oraz współbracia z Krakowa i Złoczowa. Kazanie do zgromadzonych wiernych i samego jubilata wygłosił o. Edward Kryściak rektor Kolegium Kraków-Rakowice.

Parafianie wyrazili pamięć i wdzięczność za świadectwo życia i posługę br. Mariana, poprzez okolicznościowe słowo i podziękowania. Natomiast o. Prowincjał w podziękowaniach skierowanych do jubilata zwrócił uwagę na znaczenie posługi br. Mariana na jego troskę o liturgię oraz niegasnącą radość i dobre słowo, którym dzieli się z napotkanymi ludźmi.

Br. Marian wyraził ogromną wdzięczność szczególnie najbliższej rodzinie za lata wsparcia i okazywaną życzliwość. Podzielił się także krótkim świadectwem swej posługi Przez lata starałem się pomagać współbraciom jak najlepiej potrafię w wychowaniu dzieci i młodzieży, głównie dbając o świątynię i ołtarz eucharystyczny  powiedział. Poprosił także o dalszą modlitwę, a na koniec liturgii rozdał wszystkim zgromadzonym pamiątkowe obrazki.

MK