Nowy profes w naszym Zakonie

Nowy profes w naszym Zakonie

12 września 2023 r. w parafii w Bolszewie now. Jarosław Kuczaj złożył swoje pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzież. Neoprofes przyjął nowe imię zakonne  Jarosław od Matki Bożej Niezawodnej Nadziei.