Poświęcenie tornistrów klas pierwszych

Poświęcenie tornistrów klas pierwszych

11 września 2023 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w swojej pierwszej klasowej Mszy Świętej. Pod koniec Eucharystii o. Dominik Bochenek poświęcił uczniom tornistry i ich zawartość. 

Po pierwszym tygodniu nauki w naszej szkole widać, że pierwszoklasiści zadomowili się na dobre  czytamy na stronie szkoły. Chętnie spędzają ze sobą przerwy, z zaangażowaniem uczestniczą w lekcjach i dobrze się bawią na zajęciach dodatkowych oraz świetlicy.

MK