Wizytacja formacji początkowej

Wizytacja formacji początkowej

W dniach 2-8 października 2023 r. w naszej Prowincji odbywała się wizytacja Generała Zakonu Pijarów o. Pedro Aguado oraz Asystenta Generalnego na Europę o. Carlesa Gila. Wizytacja formacji początkowej odbywała się w dniach 7-8 października w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów. 

Podczas tych dwóch dni o. Generał miał okazję porozmawiać z każdym z kleryków. Te dwa dni pozwoliły również na wspólne spotkania, również te rekreacyjne oraz Eucharystię. 

MK