Spotkanie z absolwentami w Łowiczu

Spotkanie z absolwentami w Łowiczu

Kolejny już raz absolwenci pijarskich szkół z Łowicza zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami. 

W tym roku opiekunki Samorządu Szkolnego p. Joanna Kucharek i p. Anna Wojtasiak otrzymały zgłoszenie aż od 40 absolwentów, którzy chętnie i z sentymentem wrócili do swojego liceum. Absolwenci mówili, że powrót do szkoły sprawia im wiele radości i daje satysfakcję, ponieważ oni sami kiedyś uczestniczyli w takim spotkaniu, więc teraz, z wdzięczności, chętnie dzielą się z młodszymi swoimi doświadczeniami podkreśla jedna z opiekunek, Joanna Kucharek.

Maturzyści chętnie rozmawiali ze swoimi "znajomymi ze szkolnych korytarzy" o rekrutacji na studia, procedurach przydziału akademika, wybranych kierunkach i... zbierali pozdrowienia dla dawnych pedagogów absolwentów. Zresztą studenci poszukiwali też sami swoich nauczycieli, opowiadali o studiach i wspominali dawne, "pijarskie" czasy.

Często, tak jak Zuzanna Skomiał (tegoroczna absolwentka), podkreślali, że nie wyobrażali sobie nie odwiedzić swojej szkoły: Powrót do murów dawnej placówki nauczania przywrócił wiele wspomnień, dał szansę na ponowne spotkanie nauczycieli oraz młodszych kolegów i koleżanek. Jako osoba, która dopiero rozpoczyna studia, mogłam podzielić się radami dotyczącymi przygotowania do matury, czy opowiedzieć cały proces rekrutacji na studia. Na pewno w przyszłym roku również się pojawię i już będę mogła podzielić się bardziej obszerną wiedzą.

Nadesłała Karolina Małecka-Wojtasiak

MK