Śluby uroczyste

Śluby uroczyste

— Żeby odnaleźć swoje miejsce, potrzebny jest czas, przestrzeń i decyzja — mówił o. Mateusz Pindelski w swoim kazaniu wygłoszonym na ślubach uroczystych kl. Krzysztofa Świderskiego, które odbywały się 14 października 2023 r. w kościele parafialnym na Wieczystej. 

Kl. Krzysztof od Jezusa cichego i pokornego złożył na ręce o. Prowincjała śluby wieczyste: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży w naszym Zakonie Pijarów. 

Śluby nie tylko były uroczyste ze względu na swój charakter, ale również z powodu uczestników 23. SMP, którzy razem z kl. Krzysztofem przeżywali tę wyjątkową Eucharystię. Ojcowie pijarzy również licznie zgromadzili się, by w braterskim uściskiem przyjąć już na zawsze Krzysztofa w swojej rodzinie. 

W głoszonym kazaniu o. Mateusz zwrócił się do wszystkich zgromadzonych, tłumacząc, że "moje miejsce" można znaleźć, kiedy pojawia się odpowiedni czas, przestrzeń i nasza decyzja. Złożone przez kleryka śluby porównał do wyznania św. Józefa Kalasanjusza: Znalazłem najlepszy sposób tu w Rzymie służenia Bogu i go nie porzucę go za nic. Tak samo k. Krzysztof wypowiedział swoje: Jestem, by podjąć się na zawsze wypełniania ślubów złożonych w Zakonie. 

Podczas uroczystości była nie tylko najbliższa rodzina, ale także 600 osób  młodzieży pijarskiej, która mogła towarzyszyć kl. Krzysztofowi w tak ważnej dla niego chwili. 

MK