Nagroda Sapere Auso

Nagroda Sapere Auso

13 października 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów w Krakowie o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów wręczył nagrodę Sapere auso pro Professoribus Jadzwidze Bendo, wicedyrektor szkoły.