Nagrody dla Laikatu Pijarskiego

Nagrody dla Laikatu Pijarskiego

Podczas ostatniego Święta Laikatu Pijarskiego w Licheniu o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów wręczył nagrody pijarskie: Sapere auso pro Professoribus oraz "Kalasancjusz z dzieckiem"  naszym świeckim współpracownikom.