Święto Laikatu Pijarskiego

Święto Laikatu Pijarskiego

W dniach 20-22 października 2023 r. w Licheniu odbywało się VIII Święto Laikatu Pijarskiego. Hasłem były słowa: "Moje miejsce wspólnota pijarska". Prelegentami spotkania byli: o. prof. dr hab. Paweł Zając OMI oraz prof. dr hab. Ryszard Mączyński.   

W spotkaniu wzięli udział nasi współpracownicy świeccy, siostry zakonne i ojcowie pijarzy z: Cieplic, Bolszewa, Bolesławca, Elbląga, Katowic, Krakowa, Łowicza, Poznania oraz Rzeszowa. 

Jak mówi o. Sławomir Dziadkiewicz, Delegat o. Prowincjała ds. Formacji oraz Integracji Charyzmatycznej Współpracowników Świeckich, Święto miało podwójny charakter. Po pierwsze chcieliśmy spojrzeć na nasze powołanie, powołanie pijarskie, powołanie osób świeckich zaangażowanych w dzieła pijarskie, uświadamiając sobie, że Pan Bóg nieprzypadkowo stawia nas w tej wspólnocie pijarskiej  mówił Delegat o. Prowincjała. Nasze spotkanie może motywować nas do odpowiedzi na pytanie: czego Ty Panie Boże ode mnie oczekujesz? Jakie stawiasz przede mną zadanie? Drugim aspektem silnie akcentowanym podczas spotkania była postać ks. Stanisława Konarskiego. Nie bez powodu była wspomniana historia tego znany pijar oświecenia. W tym roku przeżywamy 250. rocznicę jego śmierci. 

Podczas drugiego dnia konferencje wygłosili zaproszeni prelegenci. O. prof. dr hab. Paweł Zając OMI mówił na temat: "Sylwetka ks. Stanisława Konarskiego na tle epoki", natomiast prof. dr hab. Ryszard Mączyński — "Collegium Nobilium  genialny plan Stanisława Konarskiego". Odbył się również panel dyskusyjny: "Konarski wczoraj i dziś", w którym wzięli udział Janusz Podwika z Krakowa i Andrzej Filistyński z Bolesławca.

MK