Srebrny Krzyż Zasługii

Srebrny Krzyż Zasługii

27 października 2023 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie o. Stanisław Kania został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. W imieniu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenie wręczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

 Warto zwrócić uwagę na to, co łączy te ordery i odznaczenia, które przyznał Państwu Pan Prezydent Andrzej Duda, a tym samym co łączy Państwa działalność  mówił wojewoda małopolski.  Każdy z Państwa został bowiem uhonorowany za swoją służbę w imię dobra wspólnego. Bo, jak powiedział Jan Paweł II w swym przemówieniu wygłoszonym w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w czerwcu 1999 roku, „służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela” mówił Łukasz Kmita.

Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Serdecznie gratuluję odznaczeń. To ogromna duma, że Małopolanie tak chętnie angażują się w pomoc dla innych. Niech te Medale będą jednocześnie podziękowaniem za ten trud, ale również zachętą i mobilizacją do podejmowania kolejnych wyzwań w służbie drugiemu człowiekowi dodał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Źródło: malopolska.uw.gov.pl

MK