Spotkanie ze strażą miejską

Spotkanie ze strażą miejską

W związku z okresem jesienno-zimowym i szybko zapadającym zmierzchem szkołę w Katowicach odwiedziły Panie pracujące w straży miejskiej. 

Przeprowadziły one zajęcia wśród uczniów klas drugich i trzecich na temat bezpieczeństwa na drodze. Panie strażniczki przy użyciu planszy zbudowanej z kloców lego przypomniały nam o zasadach, których powinny przestrzegać piesi.

Uczuliły również uczniów, jak należy się zachować w kontaktach z nieznajomymi. Na pamiątkę spotkania każde dziecko dostało odblask, który pomoże pieszym uczestnikom ruchu drogowego być bardziej widocznym.

MK