Patriotyzm po pijarsku

Patriotyzm po pijarsku

Pijarskie szkoły w Łowiczu, zgodnie z tradycją, aktywnie włączyły się w obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Najmłodsze klasy wzięły udział w wieczorze pieśni patriotycznych oraz w konkursie recytatorskim pt. „Kocham Cię Polsko”. Włączyły się także w corocznie organizowany patriotyczny przemarsz ulicami miasta, choć to przede wszystkim licealiści, przebrani w stroje szlacheckie oraz z okresu Księstwa Warszawskiego, wędrowali Łowiczem z pieśnią na ustach. Za oprawę muzyczną była odpowiedzialna przede wszystkim schola. Uczestnicy zatrzymywali się przy ważnych pomnikach, np. Pomniku Powstańców Styczniowych, a narratorzy przypominali ważne wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości. Największą atrakcją byli uczniowie jadący na koniach i wcielający się w postać Józefa Piłsudskiego oraz Józefa Hallera.

Szczególnym wydarzeniem było także napisane i wystawione przez państwa Ewę i Piotra Komuńskich przedstawienie pt. „Tęskniąc za Polską”. Była to opowieść o rodzinie Drabiniaków, mieszkańcach Górnego Śląska, którzy nie zapomnieli, że ich prawdziwą ojczyzną jest Polska. Niestety, okazało się, że prowadzona przez Niemców germanizacja przyniosła skutki – jeden z synów – Jerzy (grany przez Bartosza Kowalika) – uznał, że jego ojczyzną nie jest Polska. Fakt ten stał się powodem konfliktu. Ojciec Stanisław (w tej roli Szymon Wielgomas) i Matka Anna (Małgorzata Brzózka) oraz bracia Tomasz (Fabian Wiśniewski), Henryk (Oskar Dęgus) nie zaakceptowali wyboru Jerzego.

Historia rodziny Drabiniaków dzieje się na tle wydarzeń związanych z przyłączeniem do Polski Górnego Śląska. Widać było konflikty, które rozgrywały się w fabrykach i kopalniach Górnego Śląska między niemieckimi dyrekcjami (w roli dyrektora Jakub Strugiński) popieranymi przez niemieckie organizacje paramilitarne (w roli przedstawiciela Grenschutzu Wiktor Izak) a górnikami.

Występ uświetniła szkolna schola pod kierunkiem pani Natalii Kędziory oraz chór pod kierunkiem pani Marzeny Myszuk.

Od kilku lat tradycją w pijarskich szkołach w Łowiczu jest także wywieszanie na budynku szkoły dużej biało-czerwonej flagi oraz portretów władców polskich. 

Nadesłała Karolina Małecka–Wojtasiak.

MK