Jubileusz Galerii - Krypta u Pijarów

Jubileusz Galerii - Krypta u Pijarów

W tym roku obchodzimy  25 lat funkcjonowania Galerii - Krypta u Pijarów. Z okazji jubileuszu 28 listopada 2023 r. w dolnym kościele przy ul. Pijarskiej, gdzie zlokalizowana jest Galeria, odbył się wernisaż dzieł malarstwa i rzeźb z  kolekcji Anny i Roberta Wolaków. 

Galeria została powołana w 1997 r. w przededniu przyjazdu do kraju Ojca Świętego Jana Pawła II. Od tego czasu w Galerii zostało zaprezentowanych ponad 150 wystaw sztuki współczesnej, artystów polskich i europejskich artystów znanych, uznanych i tych, którzy dopiero rozpoczynających swoją drogę. 

 Krypta [przyp. aut.] jest miejscem aktywnym. Tak się utarło w Polsce i chciałbym, żeby tak było nadal, że wystawić tu w krypcie, to znaczy mieć markę, mieć coś do powiedzenia poprzez sztukę, którą się czyni, którą się robi — mówił prof. Adam Brincken, który rozpoczął spotkanie i przywołał historię i tradycję Krypty.  To miejsce stało się przestrzenią, jedną z kilku w Krakowie i kilkudziesięciu w Polsce, miejsc wolnych. Miejsc wolnych, w których spotykali się artyści, w których odbywały się koncerty, spektakle, spotkania i wystawy. Pamiętam, kiedy wiedzieliśmy już, że obrady Okrągłego Stołu mogą doprowadzić do przemian, na które bardzo liczyliśmy. Tutaj, w tym miejscu aranżowaliśmy Grób Pański właśnie w formie miesteryjnej na cały Wielki Tydzień. Pozwoliliśmy sobie na wiele, od każdej możliwej strony: artystycznej, społecznej, politycznej i byliśmy dumni, że kolejki do Grobu Pańskiego sięgały aż po Rynek Krakowski. Tutaj zawsze przy tej okazji były kolejki — wracał do początków działalności Krypty profesor. 

Podczas obchodów został również odczytany list Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, który skierował z okazji Jubileuszu.  Usłyszeliśmy: Chciałbym wyrazić szczere uznanie dla wieloletniej pracy wszystkich, dzięki którym Galeria powstała i od ćwierć wieku tętni życiem artystycznym. W tych bardzo szczególnych historycznych murach ma miejsce wiele niezwykłych wydarzeń. Są to nie tylko spotkania ze sztukami wizualnymi i dziełami najwybitniejszych artystów z kraju i zagranicy, ale również koncerty, spektakle i wykłady. Cennym jest fakt, że Galeria obok uznanych twórców promuje także utalentowanych debiutantów. To wszystko stanowi wyjątkowy wkład w kulturalny krajobraz naszego miasta — pisał w swoim liście Prezydent.

Spotkanie zakończył o. Józef Tarnawski słowami  Jesteśmy dumni z tego miejsca i ono się wpisuje, w to, co my na co dzień czynimy. Czyli nie obcujemy na co dzień ze sztuką wysoką, ale z edukacją — tak. Wraz z restartem Galerii w tym miejscu po remoncie, wszyscy nasi uczniowie, licealiści już byli tutaj, w tym miejscu, całymi klasami, zwiedzali, oglądali dyskutowali. Jest to element szeroko rozumianej edukacji. 

Aktualne informacje o wystawach można znaleźć na stronie Galeria - Krypta u Pijarów.

MK