Barbórka w Katowicach

Barbórka w Katowicach

5 grudnia 2023 r. z okazji Barbórki w katowickiej szkole przybył wyjątkowy gość – p. Arkadiusz Stolfik - górnik, który opowiedział uczniom klas młodszych o swojej pracy. 

Przyniósł on ze sobą specjalistyczne sprzęty, w które jest wyposażony każdy górnik. Pan Arkadiusz w towarzystwie o. Dyrektora, pani Grażyny oraz pani Ewy zasiadł w jury konkursu recytatorskiego gwary śląskiej. Deklamowane wiersze w gwarze śląskiej przyniosły wiele radości zgromadzonej publiczności.

MK