Zajęcia dodatkowe w Krakowie

Zajęcia dodatkowe w Krakowie

W krakowskim liceum uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w spotkaniach z radcami prawnymi w ramach programu edukacji prawnej. 

Zajęcia na Instytucie Fizyki odbywały się już po raz kolejny, dlatego uczniowie wiedzieli czego mogą się spodziewać: znane miejsce, znani prowadzący i już wiadomo, że fizyka po angielsku jakby łatwiejsza. Odbiorcami zajęć byli uczniowie klasy 3b, którzy mieli okazję zmierzyć się fizyką doświadczalną. Tym razem badaliśmy, jak bardzo „lepki” jest olej i czy temperatura wpływa na przepływ prądu elektrycznego  mówi jeden z uczniów. Pomiary zrobione, opracowania wyników się robią. Mamy tylko nadzieję, że wyniki i wnioski nie będą za bardzo odbiegać od tych oczekiwanych.

W pierwszym okresie roku szkolnego 2023-2024 uczniowie klas ekonomiczno-prawnych 2a i 3a byli beneficjentami realizowanego "pro publico bono" przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie programu edukacji prawnej. W ramach tego programu uczniowie mogli uczestniczyć w  zajęciach prowadzonych przez radców prawnych w wymiarze jednej godziny zajęć tygodniowo. Raz jeszcze chcemy serdecznie podziękować za wsparcie naszej placówki. Prowadzone przez Okręgową Izbę Radców Prawnych zajęcia cieszyły się zainteresowaniem naszych uczniów. Wśród tematów pojawiły się: prawo a inne systemy normatywne (moralność, zwyczaje, religia); możliwe konflikty pomiędzy prawem a moralnością i sposoby ich rozwiązywania; system prawa i jego podział na gałęzie; pojęcie stosunku prawnego; prawo materialne a prawo procesowe.

Ostatnim ze spotkań była wizyta absolwenta szkoły inżyniera lotnictwa - Karola Zawiszy, który poprowadził wykład dotyczący przyrządów pomiarowych wykorzystywanych na statkach powietrznych. Dowiedzieliśmy się, jak działają prędkościomierze, żyrobusole, wariometry oraz inne urządzenia pomiarowe. Podczas wykładu mogliśmy obejrzeć te przyrządy z bliska oraz wziąć je do rąk  mówi Jan Hadam. Zobaczyliśmy na własne oczy zasady działania tych instrumentów i mogliśmy w ten sposób lepiej je zrozumieć. Prowadzący mówił także o jednostkach miar używanych w lotnictwie, takich jak stopy oraz węzły, oraz tłumaczył, dlaczego są one w użytku dodaje Stanisław Ciepiela. Wykład był bardzo ciekawy, zobaczyliśmy jak fizyka, którą znaliśmy do tej pory głównie od strony teoretycznej, jest stosowana w praktyce.

MK