Pijarskie Spotkanie Edukacyjne

Pijarskie Spotkanie Edukacyjne

W dniach 14-16 marca 2024 r. w Rzeszowie odbędzie się Pijarskie Spotkanie Edukacyjne. W tym roku odbędą się warsztaty z: języka polskiego, języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i informatyki. Zgłoszenia można przesyłać do 16 lutego.