28. Dzień Życia Konsekrowanego

28. Dzień Życia Konsekrowanego

Jan Paweł II w 1997 r. ustanowił obchody Dnia Życia Konsekrowanego na 2 lutego, kiedy przeżywamy również święto Ofiarowania Pańskiego. W tym roku obchodzimy go już 28. raz. Tematem konferencji zorganizowanej na ten dzień były słowa: "Przyjąć Boga w tych, którzy są w potrzebie".   

Te słowa niezwykle trafnie wpisują się w nasz pijarski charyzmat — szczególną troskę o wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza potrzebujących pomocy. Tę misję zostawioną przez św. Józefa Kalasancjusza staramy wypełniać od XVII w., czyli od momentu pojawienia się pijarów na ziemiach polskich. 

Obecnie w naszym zakonie jest 105 współbraci, którzy realizują swój charyzmat nie tylko w szkołach. Na przestrzeni lat powstało wiele inicjatyw, które starają się wspierać dzieci i młodzież w poznawaniu siebie, realizowaniu marzeń, rozwijaniu talentów i umiejętności, w ogólnym rozwoju młodego człowieka.

Takimi dziełami są Centra Kultury Calasanz, które początkowo były świetlicami działającymi przy parafiach. Dzisiaj działa ich 6. Każde z nich oferuję szeroki zakres zajęć dla dzieci młodszych i starszych, czy organizując zajęcia w czasie wolnym od zajęć, jak ferie w mieście, półkolonie w wakacje i turnusy kolonijne. W swoich działaniach CKC wspiera również seniorów i samotnych pokazując, że współpraca międzypokoleniowa pozwala jeszcze lepiej się rozwijać społecznie. Powstały również grupy tematyczne dla matek z małymi dziećmi, które znajdują swoje miejsce wśród wspierających się wzajemnie kobiet wychowujących swoje pociechy. Centra pozwalają dbać także o zdrowy rozwój fizyczny, w każdym wieku. Każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. 

Kolejną inicjatywą jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego, która w ramach swojej działalności pozarządowej organizuje liczne szkolenia rozwijające zdolności i predyspozycje dzieci jak i młodzieży. Dla starszych powstała propozycja wolontariatu, gdzie młodzież może pomagać dzieciom, osobom starszym i samotnym. Dzięki tym działaniom uczniowie rozwijają postawę obywatelską, uczą się empatii, a także otwartości na współpracę z otoczeniem.   

Prężnie działającym miejscem na arenie międzynarodowej jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, która ze swoimi działaniami przekroczyła granice Polski i dociera do polonii w Niemczech, na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie. Szeroki zakres działań Stowarzyszenia pozwala dzieciom i młodzieży brać udział w Międzynarodowej Parafiadzie organizowanej w lipcu w Warszawie, ogólnopolskim konkursie literackim czy projektach patriotycznych. 

Wymieniając miejsca, w jakich możemy realizować swój charyzmat, nie możemy pominąć działalności duszpasterskiej w szkołach i parafiach. Owocem wszystkich prowadzonych inicjatyw dla dzieci i młodzieży są spotkania organizowane dla nich na przestrzeni całego roku. Liczny udział w wydarzeniach pozwala współdziałać razem nie tylko na szczeblu lokalnym, ale ogólnoprowincjalnym, gdzie tworząc społeczność wyznającą podobne wartości, tworzą się relacje. Relacje nie tylko międzyludzkie, ale przede wszystkim budujące relacje z Bogiem. Te wszystkie działania podejmowane przez młodzież pijarską skupiającą się w mniejszych grupach w duchu wychowania kalasantyńskiego, pokazują, że na nas pijarach, spoczywa wielka odpowiedzialność towarzyszenia tym młodym ludziom, wspierania ich i prowadzenia, by dążyć do dzielenia się tym, z czym zostawił nas nasz Założyciel. Jest to czwarty ślub, który składamy obok ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ślub szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży.   

Te wszystkie działania nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu świeckich osób, które przychodzą z otwartym sercem dla dzieci i młodzieży i wspierają nas. Często bez ich zaangażowania nasze działania nie odniosłyby tak wielkiego sukcesu.  

Bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego podczas konferencji zwołanej przed Światowym Dniem Życia Konsekrowanego powiedział, że dzieła prowadzone przez osoby konsekrowane są owocem przeżywanej miłości, którą jest Bóg i są owocem powołania. My dzisiaj chcemy podziękować za to, że możemy przeżywać swoje powołanie w właśnie w tych konkretnych miejscach w Polsce i za granicą, gdzie możemy służyć, nieść pomoc i zobaczyć w dzieciach, młodzieży, rodzicach, nauczycielach, parafianach twarz Chrystusa.

Módlmy się o nowe powołania do naszego zakonu, by nigdy nie zabrakło osób, które tak jak św. Józef Kalasancjusz, będą chciały całkowicie ofiarować swoje życie Bogu, w posłudze najmniejszym i najbardziej potrzebującym. 

MK