To nie są żarty

To nie są żarty

Jest już dostępna nowa książka o. Piotra Różańskiego "To nie są żarty, czyli rzecz o powadze spowiedzi" wydana przez Wydawnictwo Sumus. Dziś spowiedź w wielu krajach przeżywa kryzys — czytamy na stronie Wydawnictwa. O czym jeszcze przeczytamy w niezbędniku penitenta?

Na zachodzie Europy konfesjonały służą za schowki na narzędzia. Mówi się już tylko o słabości, rozpadzie małżeństwa, wypaleniu, niedostosowaniu, kryzysie czy traumie z dzieciństwa. A tam, gdzie nie ma się winy, nie ma też nawrócenia i spowiedzi. 

Pan Jezus pragnie, aby wszyscy ludzie, nawet najwięksi grzesznicy, byli zbawieni. W tym celu, aby mogli się ratować od wiecznego zatracenia, ustanowił Sakrament Pokuty, potocznie zwany spowiedzią świętą. Bez najmniejszej przesady można powiedzieć, że dla człowieka, który po chrzcie świętym dopuścił się grzechu śmiertelnego, Sakrament ten jest ostatnią deską ratunku, aby uniknąć wiecznego potępienia.

Wydawnictwo Sumus

MK