Misyjne

Misyjne "Nutki z Wieczystej"

Każdy człowiek ochrzczony ma swoją misję. Pan Bóg każdego z  nas posyła z misją do innych, abyśmy się podzielili tym, czym nas obdarował. Taką misję ma również schola „Nutki z Wieczystej” działająca przy parafii na Wieczystej w Krakowie. 

Naszą wdzięczność Bogu za życie i wiarę wyrażamy w naszym radosnym śpiewie na Jego chwałę  opowiada s. Sylwia Kaczmarek, która prowadzi scholę.  Już od lat jako schola włączamy się także w akcje inicjowane przez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej. W tym roku szkolnym inicjatyw było bardzo wiele, i w niektórych uczestniczyliśmy także w charakterze, który nam jako scholi najbardziej odpowiada, czyli poprzez śpiew.

22 października 2023 r. schola animowała w parafii na Wieczystej Mszę Świętą w niedzielę misyjną. Ubrana w barwach misyjnych, śpiewała pieśni w różnych językach, jednocząc się z wszystkimi braćmi na świecie, szczególnie z tymi najbardziej potrzebującymi. Na prośbę Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego "Nutki z Wieczystej" były odpowiedzialne za śpiew podczas Eucharystii na Synodzie Misyjnym Dzieci zorganizowanym 28 października 2023 r. w Centrum Jana Pawła II i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Naszym przygotowaniem do Synodu była formacja „Słucham serca”, jak też lektura czasopism misyjnych, przybliżających nie tylko życie misjonarzy, ale i kultury, z którymi się spotykają  opowiada s. Sylwia. Nasza schola uzyskała pierwsze miejsce podczas misyjnego Kahoota, a nasze „Nutki” zajęły pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia za wypełnione karnety, odzwierciedlające naszą drogę formacji.

6 stycznia 2024 r., jak co roku, jako kolędnicy misyjni członkowie scholi wyruszyli do tych rodzin, które ich zaprosiły. Mogliśmy się dzielić naszą radością z Bożego Narodzenia, śpiewając kolędy także w języku, którym posługują się dzieci z Kolumbii, do której wysłane zostały w tym roku zebrane przez nas ofiary  relacjonuje dalej s. Sylwia. Dziękujemy tym, którzy otwarli nam swe domy i serca, dając nam odczuć, jak Jezus czyni nas jedną rodziną.

Wyróżnieniem dla scholi było zaproszenie na 20 stycznia 2024 r. na Eucharystię w kaplicy Kurii Krakowskiej celebrowanej przez kbpa Jana Zająca dla rodzin i przyjaciół misjonarzy z naszej diecezji. W miejscu, w którym tyle godzin spędził na modlitwie kardynał Wojtyła, prosiliśmy za naszych misjonarzy i powierzonych im ludzi, aby cały świat mógł rozpoznać Emmanuela – Boga z nami  mówi s. Sylwia. Po Eucharystii śpiewaliśmy także podczas spotkania opłatkowego, na którym mogliśmy też posłuchać niektórych misjonarzy z Krakowa.

Tydzień później "Nutki z Wieczystej", 27 stycznia 2024 r., uczestniczyły w zjeździe kolędników misyjnych archidiecezji krakowskiej. Tym razem do rozgrywanego na spotkaniu Kahoota schola przygotowywała się przez lekturę okolicznościowego numeru czasopisma „W trosce o misje”, zawierającego świadectwa kilkudziesięciu misjonarzy z archidiecezji. I tym razem udało nam się zająć pierwsze miejsce  cieszy się s. Sylwia. Jako nagrodę przywieźliśmy do parafii bębenek, na którym dopiero musimy się nauczyć grać.

W międzyczasie schola, stanowiąca trzon zespołu muzycznego Arkadia z SP 114, podczas tygodnia Patrona (Arkadego Fiedlera) śpiewała w rdzennych i aktualnych językach Ameryk, rozszerzając serca na inne narody i ich trudne często historie. Jako Arkadia uczestniczyliśmy też w kolędowaniu w SP 114, a jako „Nutki z Wieczystej” w parafialnym koncercie kolęd, dzieląc się bogactwem, odkrytym przez nas w kolędach, którymi każdy naród nieco inaczej chwali Boga  tłumaczy prowadząca scholę. Wdzięczni za intensywną, ale piękną drogę tego półrocza, która nas bardzo zintegrowała, wierzymy, że Pan Bóg będzie nas dalej prowadził w naszej misji, odkrywanej każdego dnia indywidualnie i razem zakończyła s. Sylwia. 

MK