Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym

Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym

Podczas ostatniego weekendu, 9-11 lutego 2024 r., w Czernej swoje rekolekcje przeżywały osoby przynależące do grup Odnowy w Duchu Świętym działające w naszych placówkach w Cieplicach oraz Krakowie na Rakowicach i na Wieczystej. Razem spotkało się 60 osób.  

Rekolekcje odbywały się w Klasztorze Karmelitów Bosych pod hasłem: "Rozeznanie w posłudze charyzmatycznej", a poprowadził je o. Mariusz Balcerak SJ. Na zaproszenie do udziału w rekolekcjach odpowiedziały trzy wspólnoty:  Kraków Wieczysta "Wieczyste Przymierze" z o. Tomaszem Jędruchem, Kraków Rakowice "Ja Jestem" z o. Stanisławem Kanią oraz Jelenia Góra Cieplice "Tchnienie Ojca" z o. Grzegorzem Sekułą.

Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem: "Duch Święty jednoczy". — Podczas Eucharystii stanęliśmy przed Panem Jezusem jak głuchoniemi, prosząc aby otworzył nasze uszy na dar słuchu duchowego przekazali w swoich relacjach uczestnicy spotkania.  Śpiewaliśmy: "Oddaję Tobie władzę, Duchu Święty. Wołaj do mnie, mów!". Pierwsza konferencja mocno rozbudziła umysły uczestników i pragnienie podzielenia się pierwszymi wrażeniami, które sprzyjały integracji przy wspólnej herbacie.

"W cichej obecności Maryi"  takie hasło przyświecało rozważaniom drugiego dnia. Obfitował on we wszystko, czego potrzebuje każda wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Poranek był czasem medytacji modlitewnej. Każdy z uczestników zaproszony został do duchowego spotkania z Apostołami i Maryją w Wieczerniku (Dz 1, 4-14), aby wraz z Nimi wejść w czas oczekiwania na wypełnienie się Bożej obietnicy. Czas trwania na modlitwie indywidualnej jest zawsze pełen łaski, szczególnie gdy towarzyszy nam nasza Matka, Maryja.  Podczas konferencji o. Mariusz bardzo interesująco i w bogactwie treści rozwijał zagadnienia związane z charyzmatem rozeznawania duchowego i darem słowa poznania, które dotyczyły kryteriów rozeznawania darów charyzmatycznych — relacjonują uczestnicy. Ewangelia tego dnia przywoływała historię o rozmnożeniu chleba (Mk 8, 1-10).  Otwierajmy się na prawdę płynącą z Ewangelii  mówił o. Mariusz Balcarek.  Podobnie jak chleb, Pan Jezus łamie i dzieli nasze charyzmaty i nie dlatego, żeby nas ich pozbawić, ale żeby w to miejsce dać Kościołowi więcej darów. To właśnie jest Boża ekonomia obfitości — wyjaśniał.

— Czułam się, jakbym zobaczyła w lustrzanym odbiciu naszą wspólnotę — powiedziała jedna z uczestniczek po zakończonym spotkaniu w grupie. I te słowa mogą być wskazówką do umacniania się w jedności pijarskich grup Odnowy.

W godzinach popołudniowych trwała adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. A wieczór był pełen radości płynącej ze wspólnego uwielbienia naszego Pana w mocy Ducha Świętego oraz z posługi i owoców modlitwy wstawienniczej. — Radość której obficie udzielił nam Duch Święty towarzyszyła nam przy wieczornej integracji. I chcemy ją zabrać ze sobą do naszych wspólnot — dodaje inny uczestnik rekolekcji.

Był to niewątpliwie ubogacający czas, nie tylko ze względu na tematykę i poruszane zagadnienia, ale również dzięki wspólnocie, jaką udało się zawiązać pomiędzy osobami z trzech różnych wspólnot z naszej Prowincji. 

MK