Dzień modlitwy i solidarności

Dzień modlitwy i solidarności

W pierwszy piątek Wielkiego Postu włączamy się w Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. W kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie 16 lutego 2024 r. w Ich intencji odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

W Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów Delegatem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną jest obecnie o. Piotr Różański. Duszpasterzem, który oferuje wsparcie duchowe osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, ich rodzin i wspólnot, w których doszło do przestępstwa i zgorszenia jest o. Jacek Wolan. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Informacje.

Pełna baza danych delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz duszpasterzy osób pokrzywdzonych dla poszczególnych diecezji i prowincji zakonnych znajduje się na stronie ochrona.episkopat.pl.

Na stronie "Zgłoś Krzywdę" niezbędne informacje mogą znaleźć osoby, które zostały skrzywdzone w Kościele, wiedzą o takiej krzywdzie, widzą zaniedbania u przełożonego, a także zostały krzywdzone lub wiedzą o krzywdzie poza Kościołem.

Na stronie "Wspólnota ze Zranionymi" można znaleźć propozycje wparcia duchowego, listę kontaktów do osób, które zdecydowały się towarzyszyć osobom zranionym.

Na pomoc przez różnorodną działalność Fundacji św. Józefa KEP mogą liczyć osoby skrzywdzone w dzieciństwie lub młodości, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, gdy sprawcami wykorzystania seksualnego byli duchowni lub inne osoby zaangażowane w aktywność wychowawczą, edukacyjną oraz duszpasterską Kościoła.

By budować swoją wrażliwość i świadomość polecamy książkę pt. "Ja ci wierzę". O zapobieganiu przemocy seksualnej wobec dzieci i adekwatnej reakcji na przypadki wykorzystania z Ewą Kusz rozmawia Małgorzata Terlikowska. Książka została przygotowana szczególnie dla rodziców, pedagogów i duszpasterzy.

Przypominamy również, że osoby, które dowiedziały się o wykorzystaniu seksualnym dzieci i młodzieży do 15. roku życia, mają obowiązek zgłoszenia tego przestępstwa do organów ścigania.


JW