Zakończenie rozbudowy w Łowiczu

Zakończenie rozbudowy w Łowiczu

Pijarskie Szkoły w Łowiczu zakończyły trwającą rok rozbudowę. Powstały trzy nowe i przestronne klasy, w których już niedługo zasiądą uczniowie.

Nowa część wpisuje się estetyką w już istniejący budynek. Powstała ona dzięki uzyskanej dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak również dzięki własnym środkom i ofiarności osób związanych z pijarskimi szkołami w Łowiczu. Ogólny koszt rozbudowy placówki wyniósł ponad 1,4 mln złotych. 

W intencji wszystkich ofiarodawców odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył o. Mateusz Pindelski Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Następnie razem z rektorem o. Markiem Barczewskim dokonał poświęcenia nowych sal. O. Prowincjał podkreślił w skierowanym słowie, że „w nowych salach dokonuje się poświęcenie, aby łaska Boża mogła działać dla wspólnoty, która będzie się tu gromadzić”.

Dyrektor szkoły wręczył także ofiarodawcom podziękowania zawierające szkic szkoły wykonany przez uczniów. Wyraził także wdzięczność byłemu Wiceministrowi Edukacji i Nauki – panu Tomaszowi Rzymkowskiemu, architektowi – panu Jarosławowi Śmigierze i właścicielowi firmy budowlanej – panu Andrzejowi Malczykowi. 

Nadesłała Karolina Małecka-Wojtasiak

Fot. Piotr Komuński

MK