Dzień skupienia dla nauczycieli w Bolesławcu

Dzień skupienia dla nauczycieli w Bolesławcu

W sobotę 2 marca 2024 r. nauczyciele z naszej pijarskiej szkoły w Bolesławcu przeżywali Wielkopostny Dzień Skupienia. W tym roku przyłączyli się do nich również wychowawcy z bolesławieckiego Domu Dziecka, z siostrą dyrektor Agnieszką Wieczorek na czele. 

— Wielki Post to ważny czas, który wymaga wyciszenia, skupienia, zatrzymania — czytamy na stronie szkoły. Taki też jest cel organizowania przez duszpasterzy naszej szkoły dni skupienia dla nauczycieli zajętych na co dzień przygotowywaniem lekcji, sprawdzaniem prac, ale przecież również rodziną, domem, sprawami osobistymi… Czas rekolekcji jest czasem na modlitewne skupienie, zastanowienie się nad swoim życiem duchowym, na pogłębienie wiary. W przeżyciu tego dnia pomagał o. Andrzej Lisiak z Łowicza, który wcześniej poprowadził rekolekcje wielkopostne dla uczniów.

Hasłem sobotniego spotkania były słowa samego św. Józefa Kalasancjusza: „Nauczanie i wychowanie jest naj…”. Program dnia skupienia obejmował jutrznię, konferencję, spotkania w grupach i dzielenie się Słowem Bożym, adorację Najświętszego Sakramentu, jak również możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Uwieńczeniem spotkania była Eucharystia odprawiona przez o. Andrzeja Lisiaka i o. Marka Kudacha. Nie zabrakło też krótkiego wspólnotowego spotkania przy kawie i ciastku.

MK