Radosnych Świąt

Radosnych Świąt

Nadzieja nasza w Zmartwychwstałym, radością naszą Jego chwała. Alleluja!

Drodzy Przyjaciele Misji Pijarskich! Niech ta nadzieja trwa w was i rośnie,  a obietnica życia wiecznego niech was napełnia uwielbieniem dla naszego Zbawiciela. 

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

życzy Wam z całego serca
o. Stanisław Płaszewski SP
Prowincjalny Moderator Misyjny