Alleluja!

Alleluja!

Drodzy Współpracownicy i Uczestnicy dzieł pijarskich w Polsce, na Białorusi, na Morawach i na Ukrainie, Pan Bóg daje nam tak wiele znaków, że realizując charyzmat kalasantyński wzrastamy i pomagamy wzrastać innym w wierze i kulturze. 

Jednocześnie, stawia przed nami tych, których skrzywdziliśmy i dla których staliśmy się powodem zgorszenia, żebyśmy mogli przekazywać Jego najwspanialszy dar: pojednanie ludzi z Bogiem. Prosto z Wieczernika Zmartwychwstały posyła nas do świata napełnionych Duchem Świętym. Życzę Wam obfitej radości paschalnej!

o. Mateusz Pindelski SP
Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów