Łowicz – centrum matematycznych sukcesów

Łowicz – centrum matematycznych sukcesów

Zdecydowanie obecnych rok szkolny można uznać za niezwykle owocny dla pijarskich umysłów ścisłych z Łowicza. Sukcesy odnieśli zarówno matematycy w szkole podstawowej, jak i w liceum.

Złotym laurem powinien być uwieczniony Igor Żuk z klasy 8, który pod kierunkiem Anny Wojtasiak trzy razy sięgnął po tytuł laureata. Igor był bezkonkurencyjny w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym, w etapie finałowym konkursu „Matematyka moja pasja” (jako jedyny reprezentował powiat łowicki), Olimpiadzie Matematycznej Juniorów. Na Jego osiągnięcia niewątpliwie składają się uzdolnienia, ale też wspólna, systematyczna i wymagająca poświęcenia praca z nauczycielem matematyki.

Z kolei w LO matematyczny medal powinien powędrować do Miłosza Grzywacza – ucznia Elżbiety Cywińskiej. Znalazł się on w gronie najlepszych matematyków, zyskując tytuł laureata w konkursie „Matematyka moja pasja”. Zadania obejmowały cały czteroletni zakres wiedzy, miały podwyższony poziom trudności i wymagały nietypowego myślenia. To ostatnio niejedyny sukces Miłosza. W marcu rozegrane zostały zawody Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. prof. Włodzimierza Krysickiego „W Świecie Matematyki”. Organizował je Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej wraz ze studenckimi kołami naukowymi. Wśród 19 finalistów znalazł się Miłosz, ostatecznie zajmując wysokie 8. miejsce. Zadania tym razem obejmowały również zagadnienia z matematyki wyższej (otoczka wypukła, zasada odwzorowań zwężających Banacha i inne równie tajemnicze nazwy). Miłosz od 1 klasy rozwijał swoje umiejętności pod kierunkiem Elżbiety Cywińskiej, a wcześniej w podstawówce.

Nauczycielom i uczniom gratulujemy tak wybitnych sukcesów!

Nadesłała Karolina Małecka-Wojtasiak

MK