Misterium w Łapszach Niżnych
Fot. Fot-Film Spisz Podhale Kamil Kowalczyk

Misterium w Łapszach Niżnych

W Łapszach Niżnych co roku parafianie przygotowują misteria, tak również było w tym roku. Tegoroczne rozważania nawiązywały do ogłoszonego przez papieża Franciszka Jubileuszu 2025. 

W Niedzielę Palmową 24 marca 2024 r. w kaplicy przy kościele pw. św. Kwiryna w Łapszach Niżnych odbyło się misterium Męki Pańskiej, które zakończyło się drogą krzyżową na Kalwarię Spiską. 

Natomiast w Wielki Czwartek zostało wystawione misterium Ostatniej Wieczerzy.

Warto dodać, że cała scenografia, rozważania i kostiumy zostały przygotowane przez parafian. 

Fot. Fot-Film Spisz Podhale Kamil Kowalczyk

MK