Dzień modlitwy za osoby skrzywdzone

Dzień modlitwy za osoby skrzywdzone

W Niedzielę Miłosierdzia, 7 kwietnia w naszym zakonie obchodzimy Dzień modlitwy w intencji osób skrzywdzonych nadużyciem seksualnym, sumienia i władzy. Zachęcamy do włączenia się w to wołanie w imieniu i w intencji osób, które doświadczyły zranienia we wspólnocie Kościoła. 

W naszej prowincji Delegatem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną jest obecnie o. Piotr Różański. Duszpasterzem, który oferuje wsparcie duchowe osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, ich rodzin i wspólnot, w których doszło do nadużycia, przestępstwa i zgorszenia jest o. Jacek Wolan. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Informacje.

Przypominamy również, że osoby, które dowiedziały się o wykorzystaniu seksualnym dzieci i młodzieży do 15. roku życia, mają obowiązek zgłoszenia tego przestępstwa do organów ścigania.

Zapalenie paschału na początku Liturgii Godzin

Na początku naszej modlitwy w intencji osób skrzywdzonych, które doświadczyły nadużycia seksualnego, władzy lub sumienia zapalamy paschał, symbol pojednania, i wołamy:

Panie, przebacz nam nasze liczne grzechy.

Żałujemy z całego serca za nasze winy i zaniedbania, za to, że raniliśmy Ciebie, obecnego w ludziach młodych i bezbronnych.

Oddajemy w Twoje kochające ręce i pod opiekę naszej najświętszej Matki wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zostali zranieni przez Kościół.

Panie, wlej pokój w ich złamane serca i wskaż nam wszystkim drogę wyjścia z ciemności i przejścia do światła Twojego Słowa.

Prosimy, abyśmy, jako lud Boży, stawali się coraz bardziej ludzcy, coraz bardziej upodabniali się do Chrystusa, i coraz bardziej stawali się Twoim ludem, abyśmy nauczyli się dostrzegać błędy przeszłości i podążać naprzód z odnowioną nadzieją i wiarą w Chrystusa i w nasz Kościół.

Intencje modlitwy powszechnej Ludu Bożego

Z głębi naszych serc wołamy do Ciebie, Panie, modląc się za osoby skrzywdzone nadużyciami ze strony Kościoła. Usłysz nasze błagania, bo ufamy w Twoje miłosierdzie i przebaczenie, pokładając nadzieję w Twoim słowie.

Módlmy się przede wszystkim za dzieci, młodzież i dorosłych bezbronnych, których życie zostało poranione, złamane, a nawet zniszczone z powodu nadużyć, których doświadczyli z rąk tych, którym ufali i których szanowali, a których zadaniem było umacniać ich, troszczyć się o nich i ich ochraniać, ale którzy zawiedli pokładaną w nich nadzieję. Niech ci synowie i córki Boga, niewinne ofiary nadużyć, które tak wiele wycierpiały, doświadczą odnowy i umocnienia  mocą płynącą od Chrystusa, który przynosi wewnętrzny pokój i daje nadzieję na nowe życie.

Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!

Módlmy się za rodziny i bliskich tych, którzy byli wykorzystywani, aby starali się im nieść pociechę, wytchnienie i uzdrowienie. Prosimy, aby tym, którzy zostali tak dotkliwie zranieni zasiewali ziarno nadziei, która będzie początkiem nowego życia.

Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!

Módlmy się za członków Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa, udręczonym i naznaczonym ciężkim grzechem nadużyć w różnych jego formach. Zdajemy sobie sprawę, że uzdrowienie może rozpocząć się jedynie poprzez przyznanie się do winy, zadośćuczynienie i zdecydowane starania, by chronić ludzi młodych i bezbronnych. Niech Chrystus Uzdrowiciel, który jako jedyny daje nam zbawienie, obdarzy nasz Kościół łaskami pokory, nieustannego nawracania się i przylgnięcia do prawdy.

Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!

Módlmy się, aby Bóg błogosławił tym, którzy zabiegają o sprawiedliwość dla wszystkich ofiar nadużyć. Prośmy, aby nigdy nie utrudniały im tego władze Kościoła, ani jakiejkolwiek innej instytucji. Niech potrzeby, uzdrowienie i możliwość rozpoczęcia nowego życia, na które zasługuje każda osoba poszkodowana, będą zawsze dla nich najważniejsze.

Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!

Módlmy się za wszystkich, którzy zabiegają o pokój, niosą uzdrowienie i dążą do pojednania dla skrzywdzonych, potrzebujących, słabych i bezbronnych. Niech zostaną umocnieni mocą Chrystusa, niosącego Boże pojednanie.

Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!

Módlmy się za siebie nawzajem we wspólnocie wiary, którą tworzymy. Niech nasze życie zajaśnieje światłem Chrystusa, aby nie brakowało nam nigdy łaski i sił do niesienia Dobrej Nowiny ubogim, i aby w naszych słowach i czynach odbijała się Jego troska o to, by opatrywać rany złamanych serc.

Zmartwychwstały Panie, wysłuchaj nas!

Niech te modlitwy wznoszą się do Ciebie, Panie, jak dym kadzidła, znak naszego bólu i żalu, naszej pokory i skruchy. Odnów nas w duchu, umocnij nadzieję, udoskonalaj w miłości, gdy zwracamy się do Ciebie słowami, których nauczył nas Jezus Chrystus:

Ojcze nasz…