Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy

W Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Katowicach w dniach 20-21 kwietnia 2024 r. odbył się Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej "Odkryj w sobie super moce". Wzięło w nim udział 13 osób w wieku licealnym z naszych placówek z Łowicza, Krakowa-Wieczystej i Katowic.  

W programie, obok wiedzy teoretycznej pojawiało się wiele zadań praktycznych, które umożliwiały uczestnikom poznać i przećwiczyć postępowanie przy urazach: kręgosłupa, czaszki, miednicy, kończyn i klatki piersiowej, a także w sytuacji zatrzymania akcji serca, wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy użycia AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego). Uczniowie poznali również, jak zareagować przy: zadławieniu, utracie przytomności, omdleniu i anafilaksji. Mogli również przećwiczyć, jak opatrywać rany, krwotoki, stłuczenia. 

Na zakończenie szkolenia odbyły się realistyczne pozoracje, które sprawdzały umiejętności uczestniczek. 

Kurs zorganizował br. Janusz Dudek we współpracy z ratownikami KPP z grupy ratowniczej "First Aid Pijarzy Katowice" nauczycielami panią Aleksandrą Stępień i panem Leszkiem Macurą. 

Wierzymy, że ta pierwsza edycja kursu będzie kontynuowana, a nasi uczniowie będą potrafili prawidłowo zareagować, gdy zajdzie taka potrzeba.  

MK