Posługa wychowawcy chrześcijańskiego

Posługa wychowawcy chrześcijańskiego

9 maja 2024 r. kl. Jarosław Kuczaj przyjął rąk o. Prowincjała Mateusza Pindelskiego swoją pierwszą posługę kalasantynską wychowawca chrześcijański. Jest ona przejściem od bycia wychowywanym do bycia wychowawcą, który staje się wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.

Przyjęcie posługi miało miejsce w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Pijarów w Krakowie.

Podczas homilii o. Prowincjał między innymi przypomniał, że pełnienie tej posługi zawsze jest odpowiedzią, co wiąże się z odpowiedzialnością na to zaproszenie. W Twoim przypadku, pełnienie przez Ciebie funkcji drużynowego harcerskiego, przyczyniło się znacząco do rozpoznania tej posługi  mówił o. Mateusz do kl. Jarka.  Był to moment w Twoim życiu, kiedy wziąłeś odpowiedzialność za wychowanie harcerzy w duchu idei harcerskiej. O. Prowincjał przypomniał słowa twórcy ruchu skautowego Sir Roberta Baden-Powella: Jeśli skauting miałby być bez Boga, to lepiej, żeby go nie było. Wspomniał również o założycielu polskiego harcerstwa  Andrzeju Małkowskim, który od swoich drużynowych wymagał, aby dobrze rozumieli postawy religijne i moralne ruchu, by mieli taki charakter, aby zapewnić dobry wpływ moralny na harcerzy.  Obok takich wskazań wychowawczych nie można przejść obojętnie  mówił o. Mateusz.  Ciężko je też realizować tylko po części, jeśli rzeczywiscie odnajduje się w nich głęboki sens. Podobnie było u kl. Jarosława, który podczas swojej służby, zapragnął być autentycznym instruktorem harcerskim, czyli wychowawcą chrześcijańskim.

Przyjęcie tej posługi to potwierdzenie podjęcia rozpoznawania jej w swoim życiu, a jednocześnie postawienie sobie jej jako istotnego wskazania dalszej drogi formacji, zarówno tej duchowej, jak i intelektualnej. Można to odczytywać, że rozwój osobisty jest dla drugiego, a w pijarskiej drodze w sposób szczególny dla dzieci i młodzieży. Pisał o tym Założyciel naszego zakonu: Jeśli od najmłodszych lat będzie się wychowywać dzieci w pobożności i nauce, niewątpliwie będzie się można spodziewać szczęśliwego biegu całego ich życia.

Polecajmy w naszej modlitwie wszystkich pijarów z formacji początkowej w naszym zakonie, aby nie zatracili tej pięknej drogi wychowawcy chrześcijańskiego.

MK