8. Przegląd Schol Pijarskich

8. Przegląd Schol Pijarskich

Ponad 300 dzieci i młodzieży spotkało się w dniach 24-26 maja 2024 r. na warszawskich Siekierkach na 8. Przeglądzie Schol Pijarskich. Tradycją są warsztaty prowadzone dla uczestników, które pozwalają razem stworzyć wspaniałą oprawę muzyczną podczas Eucharystii. 

W sobotnie przedpołudnie uczestnicy podzielili się na sekcje, by pod okiem prowadzących szkolić swoje umiejętności śpiewu i gry na instrumentach. W tym roku powstały sekcje: wokalna, smyczkowa, dęta, gitar oraz perkusyjna. Wspólna pasja uczestników do muzyki pozwoliła stworzy coś niezwykłego, czego mogliśmy doświadczyć podczas wspólnej Eucharystii, kiedy zabrzmiały wszystkie instrumenty połączone z olbrzymim chórem.  

Po odpoczynku i zwiedzaniu stolicy uczestnicy przygotowali się do przeglądu. Na scenie wystąpiły schole i zespoły z Bolszewa, Elbląga, Poznania, Łowicza, Bolesławca, Katowic, Krakowa-Rakowic i szkoły podstawowej oraz z Rzeszowa ze szkoły i parafii. Przegląd poprowadzili animatorzy Rita oraz Stanisław. Emocje towarzyszące występom udzielały się wszystkim uczestnikom, tworząc niezapomnianą atmosferę. 

Przegląd zakończył się niedzielną Eucharystią i galą, podczas której każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę. 

Cieszymy się, że ta inicjatywa zrzeszania młodych zespołów - dzieci i młodzieży przynosi wiele korzyści zarówno uczestnikom, jak i całej wspólnocie. Bycie członkiem scholi, zespołu nie tylko rozwija talenty muzyczne młodych ludzi, ale także kształtuje ich duchowość, poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za wspólne dobro. Przegląd pokazuje, że pomimo, że pochodzimy z różnych części Polski, możemy się zjednoczyć i budować relacje oparte na wspólnych wartościach. Przegląd dla dzieci i młodzieży to nie tylko okazja do rozwijania talentów, ale przede wszystkim do przeżywania głębokich, duchowych doświadczeń oraz zawierania nowych znajomości. Warto więc kontynuować i rozwijać tę wspaniałą ideę, by jak najwięcej młodych osób mogło czerpać z niej radość i satysfakcję. 

MK