Modlitewny weekend w Elblągu

Modlitewny weekend w Elblągu

W Elblągu podczas weekendu 17-19 maja 2024 r. w Elblągu odbyły się dwa ważne wydarzenia. Pierwszym z nich było czuwanie młodzieży diecezji elbląskiej i bierzmowanie. 

Przez dwa dni, 17-18 maja 2024 r.,  w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu gościliśmy uczestników 29. Czuwania Młodzież Diecezji Elbląskiej, które zgromadziło prawie 200 młodych. Był czas na konferencję z pięknym świadectwem ks. Łukasza Sobolewskiego SAC, pallotyna z Krakowa, spotkania w grupach, adorację i Eucharystię w pobliskim kościele św. Floriana. Oczywiście nie zabrakło pijarskich tańców i smacznego jedzenia. 

To wszystko udało się dzięki zaangażowaniu animatorów pijarskich, licznego grona zaangażowanych uczniów, rodziców i pracowników szkoły, także o. Tomasza Abramowicza, który czuwał nad całością. 

Drugim ważnym wydarzeniem było bierzmowanie które miało miejsce 19 maja 2024 r. w kościele pw. św. Floriana w Elblągu. Podczas Mszy Świętej wspólnoty szkoły, grupa licealistów po dwuletnim przygotowaniu pod okiem o. Tomasza Abramowicza, przyjęła z rąk bp. Wojciecha Skibickiego sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. 

MK