Neoprezbiter w naszym zakonie

Neoprezbiter w naszym zakonie

15 czerwca 2024 r. dk. Krzysztof Świderski od Jezusa cichego i pokornego przyjął święcenia prezbiteratu z rąk bpa Artura Ważnego w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej. Polecajmy naszego neoprezbitera naszemu Założycielowi, św. Józefowi Kalasancjuszowi.