Święcenia prezbiteratu

Święcenia prezbiteratu

— Królewskie kapłaństwo, powszechne kapłaństwo. To jest królowanie. Być tym, kto w imieniu tego, który jest jedynym królem, mówi o nim na tym świecie przez swoje życie i słowa. To jest niesamowite powołanie mówił bp Artur Ważny podczas święceń prezbiteratu dk. Krzysztofa 15 czerwca 2024 r.

Uroczystość święceń odbywała się w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej. Przewodniczył jej bp Artur Ważny, a koncelebrowali ją o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów oraz ojcowie z całej Polski. O liturgię zadbali współbracia klerycy z Polski i Słowacji oraz licznie zgromadzona Liturgiczna Służba Ołtarza z Wieczystej, której dk. Krzysztof jest opiekunem.

Kościół ma taką zasadę „lex orandi, lex credendi, lex vivendi”. Tak jak się modlisz, tak wierzysz, tak będziesz żył  mówił bp Artur Ważny. Więc jeśli chcemy wiedzieć, jak mamy żyć jako kapłani to potrzebujemy zobaczyć, jak wierzy Kościół. Biskup sosnowiecki przypomniał, że powinniśmy być wdzięczni wdzięczni za tych, których nosimy w naszym sercu, którzy są przy nas. Ordynariusz przypomniał również, że powołanie ma sens w Kościele, a często o tym zapominamy. Bez Kościoła nie ma sensu i dlatego ważne jest dzisiaj to, co słyszymy dzisiaj w Ewangelii: kiedy wybieramy to wybieramy na zawsze. Kapłaństwo jest dla służby. Na końcu bp Artur złożył życzenia o. Krzysztofowi, aby karmił się Słowem Bożym i się nim dzielił, by przyjmował to słowo. — Sakramenty są arcydziełami. A przez sakramenty możemy dotknąć Jezusa, one nas uzdrawiają i umacniają, ale też dają nadzieję innym.

W tym ważnym dla dk. Krzysztofa oraz naszego zakonu dniu wzięli udział rodzina, przyjaciele oraz siostry zakonne z kilku zgromadzeń, otaczając neoprezbitera swoją modlitwą. 

MK