Nowicjat Zakonu Pijarów w Bolszewie

ul. ks. St. Konarskiego 1
84-239 Bolszewo
tel. 58 672 21 82, 58 778 36 77

nowicjat@pijarzy.pl

Po rocznej formacji nowicjusz składa pierwszą profesję zakonną. Są to trzy śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa oraz w naszym zakonie, czwarty ślub szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży. Śluby zakonne składa się na ręce Ojca Prowincjała. Podczas tej uroczystości neoprofes otrzymuje również habit zakonny. Odtąd przestaje być nowicjuszem, a staje się prawdziwym zakonnikiem - Pijarem.

Jak wygląda obrzęd Pierwszych Ślubów?

Obrzęd pierwszej profesji w Zakonie Pijarów składa się z trzech części.

W pierwszej, która ma miejsce  po odczytaniu Ewangelii, kandydaci do ślubów wyrażają wolę ich przyjęcia.

W drugiej części, po homilii, składający śluby w dialogu z o. Prowincjałem wyrażają wolę życia we wspólnocie zakonnej oraz praktykę rad ewangelicznych.

O. Prowincjał nad kandydatami wypowiada słowa modlitwy:
Błagamy Cię, Panie, spojrzyj na swoje sługi, którzy dzisiaj wobec Kościoła Świętego, ślubują rady ewangeliczne i pragną Tobie poświęcić życie, miłosiernie racz im udzielić tej łaski, aby postawa ich życia chwaliła Imię Twoje i aby służyła tajemnicy odkupienia. przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Głównym momentem uroczystości jest obrzęd złożenia ślubów. Neoprofesi klęcząc przed o. Prowincjałem czytają tekst profesji:
Ja N.N., urodzony w…, należący do Diecezji…, pragnąc ściślej naśladować Chrystusa, składam moją profesję czasową w Zakonie Szkół Pobożnych i na Twoje ręce, Ojcze Prowincjale, ślubuję dobrowolnie i z całego serca Wszechmogącemu Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo i według tegoż posłuszeństwa szczególną troskę o wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z Konstytucjami Zakonu. Chcę, aby ta profesja i śluby pod opieką Bożej Rodzicielki Maryi i naszego Świętego Ojca Józefa Kalasancjusza były trwałe, prawomocne i ważne na rok. Na potwierdzenie tego własnoręcznie podpisałem sporządzony przeze mnie niniejszy dokument.

Następnie składają go na ołtarzu. Trzecią częścią obrzędu jest nałożenie szaty zakonnej, habitu. Ojciec Prowincjał wypowiada słowa: Przyjmij tę szatę, jako znak twojej konsekracji i wewnętrznie zachowaj wierność Panu, co na zewnątrz potwierdzać będzie ta szata.

Neoprofesi następnie otrzymują od Ojca Prowincjała tekst konstytucji i reguł wspólnoty zakonnej, w którą się włączyli, składając śluby.