Katowice

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych

ul. Pijarska 7
40-750 Katowice
woj. śląskie
tel. 668 864 713

katowice@pijarzy.pl
www.pijarzy.katowice.pl

Zespół Szkół Zakonu Pijarów działa od 2010 roku. Jest placówką katolicką, niepubliczną, której organem prowadzącym jest Polska Prowincja Zakonu Pijarów.

Atutami szkoły są:

Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich
Szkoła daje bogatą ofertę propozycji duszpasterskich m.in. comiesięczne Msze św., nabożeństwa liturgiczne, grupa misyjna, grupa charytatywna, formacja religijna dla rodziców i inne.

Wysoki poziom nauczania 
W naszej szkole  wyniki egzaminów zewnętrznych są jednymi z najwyższych w Polsce. Wyniki są zawsze dostępne na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

Rozszerzona siatka godzin
To większa liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych (szczególnie języki obce, matematyka, język polski i inne przedmioty egzaminacyjne). Dzieci i młodzież dzięki temu mając więcej zajęć w szkole są lepiej przygotowane do egzaminów i do przejścia do kolejnego etapu nauczania. 

Bezpieczeństwo w szkole
Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym. Teren szkoły jest ogrodzony, w szkole znajduje się monitoring, w szkole funkcjonują tzw. „strefy bezpieczeństwa”. Dzięki nadzorowi do szkoły nie mogą się dostać osoby z zewnątrz bez wyraźnej zgody pracowników.

Bogata baza dydaktyczna
Nasza szkoła jest placówką nowoczesną, bardzo dobrze doposażoną. Wszystkie sale szkolne wyposażone są w komputery, sprzęt audio-wizualny oraz  rzutniki multimedialne. Posiadamy różne pracownie, min. bardzo dobrze doposażoną pracownię chemiczną i biologiczną. Dzięki temu uczniowie mogą przyswajać wiedzę w sposób atrakcyjny.

Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli
Dbamy także o wysoki poziom nauczania poprzez dobór odpowiedniej kadry. Ona to bowiem stanowi bardzo ważny element w procesie nauczania i wychowywania dzieci i młodzieży. Jako pijarzy dbamy także o to, by nasi nauczyciele czynnie uczestniczyli w procesie formacji religijnej naszych   podopiecznych.

Bogata oferta zajęć dodatkowych
Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych od godz. 7:10, aż do godz. 16:30.  Wszystkie zajęcia są godzinami bezpłatnymi, wchodzącymi w zakres działalności szkoły i jej oferty edukacyjnej. Naszą ofertę wzbogacają inne zajęcia rozwijające i motywujące do udoskonalania swoich talentów i uzdolnień, np. fizyka dla smyka, warsztaty modelarskie, klub bezpiecznego puchatka, schola, kółko ministranckie, kółko teatralne, kółko ortograficzne, warsztaty artystyczne, kółko gitarowe, warsztaty misyjne, zajęcia taneczne. W ramach naszej oferty jest także bogata siatka zajęć sportowych np. ścianka wspinaczkowa, piłka nożna, tenis stołowy, unihokej, gimnastyka.

Pozostałe atuty

  • Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym
  • Nasza szkoła to szkoła z tradycjami – wpisujemy się w bogatą historię szkolnictwa pijarskiego
  • Szkoła położona jest w pobliżu  przystanków komunikacji miejskiej
  • Obecność pedagoga i psychologa oraz program opiekuńczy i wychowawczy  zapewniają uczniom właściwe działania profilaktyczne i edukacyjne
  • Realizujemy projekty wyjazdów międzynarodowych (min. Litwa, Włochy, Hiszpania)
  • Wychowujemy dzieci nie tylko od poniedziałku do piątku. Organizujemy wyjazdy wakacyjne, wyjazdy na ferie zimowe oraz wyjazdy integracyjno-formacyjne w ciągu roku, wyjścia naukowe, nocki filmowe w szkole itp.