Nowicjat Zakonu Pijarów w Rzeszowie

ul. Lwowska 125
35-301 Rzeszów
tel./fax. 17 862 50 23

nowicjat@pijarzy.pl

Nowicjat to szczególny czas, w którym kandydat do życia zakonnego i kapłańskiego otrzymuje poczwórny: ludzki, chrześcijański, zakonny i pijarski fundament, na którym będzie budował dalszą swoją formację.

Formacja nowicjacka odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonym domu. W naszym Zakonie nowicjat trwa pełne 12 miesięcy. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi: "W czasie rocznego pobytu w nowicjacie, nowicjusze przygotowują się do złożenia pierwszej profesji zakonnej w naszym Zakonie. W tym czasie poznają życie zakonne według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, doświadczają modlitwy i przyswajają wiedzę na temat pracy i charyzmatu Zakonu Szkół Pobożnych. Nade wszystko jednak nowicjat jest czasem, w którym pogłębia się swoją znajomość z Bogiem i swoje życie duchowe. Wszystko to odbywa się pod kierunkiem mistrza (magistra) nowicjatu" [KPK 650].

Konstytucje Zakonu Pijarów o czasie nowicjatu mówią tak:

Nowicjusz wchodzi w nasz sposób życia wspierany odpowiedzialnym kierownictwem Magistra i współpracą całej wspólnoty. Nowicjusze uczą się podstawowych elementów życia zakonnego i zarysu historii zbawienia, poznają teorię i ćwiczą się w praktyce modlitwy osobistej i wspólnotowej i często biorą udział w celebracjach liturgicznych. Przez praktykę rad ewangelicznych mają się przyzwyczajać powoli do wyrzekania się tego wszystkiego, co nie należy do Królestwa Bożego, starać się natomiast o zachowanie łączności z Bogiem i pomnażanie w sobie miłości względem bliźniego. (Konstytucje, p. 112)

Dom nowicjatu znajduje się w Rzeszowie, przy naszym kościele parafialnym p.w. św. Józefa Kalasancjusza.

Adres:
Nowicjat Zakonu Ojców Pijarów
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 125,