Wiadomości

Kapituła Prowincjalna 2023

W tym roku w dniach 11-15 kwietnia w Domu Norberta w Hebdowie odbędzie się Kapituła Prowincjalna, która przebiegać będzie pod hasłem: "Pod przewodem Ducha Świętego". Weźmie w niej udział 37 zakonników z całej naszej Prowincji, w tym także przedstawiciele wspólnot za granicą.  

Wyniki ankiet dla współpracowników

W tym roku w połowie kwietnia odbędzie się Kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. To nie tylko czas planowania, ale także czas podsumowania ostatnich czterech lat. W celu przeprowadzenia analizy wewnętrznej posłużyła ankieta internetowa.