Wiadomości

Podsumowanie Kapituły Prowincjalnej

Podsumowanie Kapituły Prowincjalnej

W dniach 11-15 kwietnia 2023 r. w Domu św. Norberta w Hebdowie miała miejsce Kapituła Prowincjalna, która przebiegała pod hasłem: "Pod przewodem Ducha Świętego". Wzięło w niej udział 36 ojców i 1 kleryk z naszej Prowincji: z Polski oraz z Czech, Ukrainy i Białorusi. 

Nowi Asystenci Prowincjalni

Nowi Asystenci Prowincjalni

W popołudniowej sesji Ojcowie Kapitulni dokonali wyboru Asystentów Prowincjalnych, którzy podejmą w nowej kadencji pracę w następujących obszarach: duszpasterstwo ogólne, edukacji formalnej i nieformalnej, kultury powołaniowej, duszpasterstwa dzieci i młodzieży. 

Habemus Patrem Provincialem

Habemus Patrem Provincialem

12 kwietnia 2023 r. w Domu Norberta w Hebdowie Ojcowie Kapitulni zebrani podczas Kapituły Prowincjalnej wybrali na kolejną kadencję o. Mateusza Pindelskiego od Maryi Niepokalanej. 

Rozpoczynamy Kapitułę Prowincjalną

Rozpoczynamy Kapitułę Prowincjalną

10 kwietnia 2023 r. do Domu Norberta w Hebdowie przybyli Ojcowie Kapitulni, którzy rozpoczęli przygotowanie do Kapituły Prowincjalnej dniem skupienia. Konferencje podczas tego dnia poprowadził Marcin Jakimowicz, redaktor Gościa Niedzielnego. 

Kapituła Prowincjalna 2023

Kapituła Prowincjalna 2023

W tym roku w dniach 11-15 kwietnia w Domu Norberta w Hebdowie odbędzie się Kapituła Prowincjalna, która przebiegać będzie pod hasłem: "Pod przewodem Ducha Świętego". Weźmie w niej udział 37 zakonników z całej naszej Prowincji, w tym także przedstawiciele wspólnot za granicą.  

Wyniki ankiet dla współpracowników

Wyniki ankiet dla współpracowników

W tym roku w połowie kwietnia odbędzie się Kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. To nie tylko czas planowania, ale także czas podsumowania ostatnich czterech lat. W celu przeprowadzenia analizy wewnętrznej posłużyła ankieta internetowa.